El Castell Nou
El castell Nou de Flix es va construir al turó del meandre per a protegir la barca de pas del Riu de Dalt, a més de controlar la navegació fluvial.
El molí d'Oriol
Es tracta d’un molí d’oli, amb tecnologia de premses de biga i lliura, excepcionalment ben conservat, que ja s’esmenta en documents del segle XV.
Refugi antiaeri
La vila de Flix, a causa de la seva situació estratègica durant la Guerra Civil i per l’existència del complex industrial, va ser durament castigada per l’aviació.
Pas de Barca
Al riu de Baix de Flix hi trobem un dels darrers passos de barca que queden en tot l’Ebre. Muntat sobre dos llaguts de dimensions considerables pot transbordar diversos vehicles i vianants alhora.
Reserva Natural de Sebes
La Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix, amb una superfície de 204 hectàrees, és un espai fluvial que conserva una bona mostra de vegetació aigualosa i de ribera.